ATAG Bilimsel Kurul
Serdar Akyüz İstanbul Teknik Üniversitesi
Erhan Altunel Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Erdin Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mahmut Drahor Dokuz Eylül Üniversitesi
Semih Ergintav Boğaziçi Üniv. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Şule Gürboğa MTA Genel Müdürlüğü
Doğan Kalafat Boğaziçi Üniv. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Akın Kürçer MTA Genel Müdürlüğü
Hasan Sözbilir Dokuz Eylül Üniversitesi
Ökmen Sümer Dokuz Eylül Üniversitesi
Onur Tan TÜBİTAK MAM
Orhan Tatar Cumhuriyet Üniversitesi
Cengiz Zabcı İstanbul Teknik Üniversitesi
Çağlar Özkaymak Afyon Kocatepe Üniversitesi