Teknik Gezi

AFYON-AKŞEHİR GRABENİ KENAR FAYLARI ÜZERİNDE SAHA GÖZLEMLERİ VE TEKNİK İNCELEME

GEZİ KOORDİNATÖRLERİ:

          Çağlar ÖZKAYMAK (Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

          Hasan SÖZBİLİR (Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

          İbrahim TİRYAKİOĞLU (Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita  Mühendisliği Bölümü)

TARİH: 28 EKİM 2017 CUMARTESİ

SAAT: 09-17:00

GEZİ KİTAPÇIĞI (PDF)

Aktif Tektonik Araştırma Grubu’nun 21. Çalıştayı (ATAG21), Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde, 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında İkbal Thermal Hotel’de gerçekleştirilecektir. Tarih öncesi dönemden günümüze değin depremlerin gölgesi altında kalan Afyonkarahisar, son yıllarda yüzey kırığı oluşturan,  1 Ekim 1995 Dinar (Mw:6.2) ve 3 Şubat 2002 Sultandağı ve Çay Depremleri (Mw: 6.0 ve 6.3) gibi yüzey kırığı oluşturan yıkıcı depremler ile sarsılarak, aktif tektonik ve deprem konularının önemini bir kez daha gündeme taşımıştır. Afyonkarahisar’ın yer aldığı alandaki en önemli sismojenik yapılardan bir tanesi, Akşehir-Simav Fay sisteminin güneydoğu bölümünü oluşturan Afyon-Akşehir Grabeni (AAG)’dir. Grabenin orta bölümünde yer alan diri faylar üzerinde, 2002 yılında olduğu gibi yıkıcı depremler ile gelişen yüzey kırıklarının yanı sıra, son yıllarda yıkıcı deprem olmaksızın gelişen yüzey deformasyonlarının güncel varlığı da dikkat çekmektedir.  AAG’nin bu bölümünde yer alan aktif yapıların genel özelliklerini yakıdan ve yerinden görüp tanımak amacıyla, grabenin orta bölümünde yer alan Işıklar Fay Zonu, Sultandağı, Bolvadin ve Üçkuyu Fayları’na teknik inceleme etkinliğinin düzenlenmesi uygun görülmüştür. Bu etkinlik, ATAG21 Çalıştayına destek veren yerbilimcilerin katılımlarıyla, Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir ve İbrahim Tiryakioğlu’ndan oluşan inceleme ve gözlem ekibi liderliğinde 28 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.