Konu Başlıkları

 • Aktif fay ve yüzey kırığı haritalama ve araştırmaları
 • Paleosismoloji
 • Tektonik Jeomorfoloji
 • Arkeosismoloji
 • Sismoloji
 • Tarihsel sismoloji
 • Sismotektonik
 • Aktif tektonikte kullanılan jeofizik yöntemler
 • Aktif havza gelişimi ve modellemesi
 • Güncel gerilme analizleri ve modelleme
 • Risk analizi ve modelleme
 • Tsunami araştırmaları
 • Aktif tektonik ile ilgili mühendislik çalışmaları